ΤΟ ΑΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 60ης ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΛΟΡΙ ΤΟΥ FRICCE

Ρόμα, 09 Απρίλιος 2020   Η Πολεμική Αεροπορία, ενόψει της έκτακτης ανάγκης λόγω του Covid-19, επικοινωνεί για την προγραμματισμένη εκπομπή αέρα…

2020 – η Πολεμική Αεροπορία στην πρώτη σειρά εναντίον του Corona Virus

Η επιστροφή των Ιταλών από το Γουχάν που πραγματοποιήθηκε με το στρατιωτικό αεροσκάφος KC767A της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας τελείωσε με προσγείωση στην Πρακτική της…

YouTube
Instagram