Nová iniciatíva publishing

Chcem nahlásiť na všetky tieto iniciatívy, čo považujem za zaujímavé,. S príchodom digitálnych novín “papier” sú čím ďalej tým menej zvážiť, ale, osobne, Domnievam sa, že otáčanie stránok časopisu, leňošenie na pohodlnú pohovkou, Je nám potešením, že je ťažké sa rovná. A keď sú stránky ilustrované s krásnymi fotografiami lietadiel, potešenie sa násobí na n-tú. …