إلى Payerne Flugplatz - 8 أكتوبر 2008

اليوم لا أحد يستطيع أن يصعد إلى Axalp: باهظة condimeteo. ما يجب القيام به? تلف الشائعات المستمرة في الحاضر إلى Payerne ميراج الثالث الذي يحمل على متن الرحلات الجوية المدنية خاصة. سمح.

وحتى هنا أنا على الطريق مع التركيز ثقة. تحقق لمعرفة ما يستغرق قبالة الحق. القراد من شارع خلف متحف صغير بالقرب من قاعدة: sembra uscito di fabbrica ieri. Attraversa il piccolo ponte sul fosso di recinzione della base ed entra sulla bretella per portarsi al decollo.

Il traffico in base è decisamente intenso. Fra rullaggi, decolli e atterraggi, i tempi morti sono decisamente rari. F 18, F 5, سراب الثالث, PC 7, PC 6 e Super Puma si aggirano da tutti gli angoli in una danza che sembra non avere mai fine. La vedette però è decisamente lui. Il delta di Dassault ha ancora un fascino che l’età non riescie a scalfire. Alla fine del terzo volo della giornata riesco anche ad andare davanti allo shelter esterno alla base che funge da ricovero. Lo fotografo da dietro, con il motore in moto e la fiamma di accensione del postbruciatore in evidenza. Credo che sarà una delle ultime occasione per poterlo fare.

Il personale elvetico è decisamente amichevole e lascia avvicinare tutti, basta essere educati, stare al proprio posto e non toccare niente. Lo fotografo da tutti i lati.

Il traffico di Payerne comunque rimane intenso e fotografo di tutto senza ostacoli anche perchè, per chi non lo sapesse, qui NON c’è recinzione !!! Solo un fosso divide la bretella di rullaggio dalla strada esterna dove si appostano gli spotter. Il meteo non è granchè ma per fortuna, a parte brevissimi momenti, لا تمطر.

La giornata finisce con un esercitazione di estrazione di un pilota ferito da un F 5 da parte dei pompieri. Si può chiedere di più?

إليكم الصور

بواسطة فابيو Tognolo

YouTube
Instagram