Cervia AFB – 29 יוני 2009

כפי שכבר היית מסוגל לקרוא את המאמר שהוקדש לביקור על מנת לסייע בCervia בטיסות הלילה (lo trovate אשר) Atmosfera l', באותו יום, היה באמת קסום. לכן, אני רוצה לעשות את זה אפילו יותר פסטורלי עם הרחבות אלה.

קח אותם למה שהם: הבזקים של זכרונות חזרו בחלום, mentre il sole tramontava e la luce lasciava spazio all’oscurità.

Buona visione

על ידי פאביו Tognolo

YouTube
Instagram