2010 – أبحث AB – 50الذكرى Frecce تريكولوري

بواسطةفابيو Tognolo

سبتمبر 12, 2010 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

أبحث AB - 11 و 12 سبتمبر 2010

50 سنوات هو انجاز كبير للجميع, ولكن عندما يتعلق الأمر استعراضات الجوية أنبل, والعديد من المشهود ذكرى العالم يكتسب أهمية أكبر.

ونحن هنا ثم, أبحث عن معلومات, جنبا إلى جنب مع مئات أخرى من الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم, لحضور الحدث.

Sono giunte non solo le maggiori Pattuglie Acrobatiche europee: السهام الحمراء, باترولي فرنسا, باترولي سويس, Patrulla أغيلا. Anche le più giovani sono qui per festeggiare la PAN: Iskra polacchi, Wind of Storm croati e Royal Jordanian Falcons.

Oltre agli Acro Team è presente in forze il Reparto Sperimentale di Volo con tutto il “المعادن الثقيلة” in inventario e anche il nuovissimo M 346 della Macchi è in grande spolvero.

L’occasione è taolmente importante che anche il grande fotografo aeronautico Katsuhiko Tokunaga ha voluto essere presente e nei 2 giorni lo abbiamo potuto vedere a bordo di praticamente tutti i Team presenti.

Il meteo è stato fantastico: cielo azzurro, sole e una temperatura assolutamente accettabile hanno caratterizzato entrambe le giornate, consentendoci di fare foto fantastiche. Purtroppo la statica era molto decentrata rispetto alla linea di volo e gli aerei veramente moltoammassati”. Questo però è stato l’unico neo di questa manifestazione veramente da replicare.

استمتع الصور

بواسطة فابيو Tognolo

YouTube
Instagram