2010 – Ψάχνετε AB – 50Επέτειος frecce Tricolori

ΜεFabio Tognolo

Σεπτέμβριο 12, 2010 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ψάχνετε AB - 11 και 12 Σεπτέμβριος 2010

50 χρόνια είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για όλους, αλλά όταν πρόκειται για την πιο ευγενή Ακροβατικό, και πολλές αναγνωρισμένη η επέτειος του κόσμου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Και εδώ είμαστε, στη συνέχεια,, Ψάχνετε πληροφορίες σχετικά με, insieme ad altri centinaia di migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo, per assistere all’evento.

Sono giunte non solo le maggiori Pattuglie Acrobatiche europee: Red Arrows, Patrouille de France, Patrouille Suisse, Patrulla Aguila. Anche le più giovani sono qui per festeggiare la PAN: Iskra polacchi, Wind of Storm croati e Royal Jordanian Falcons.

Oltre agli Acro Team è presente in forze il Reparto Sperimentale di Volo con tutto il “βαρέων μετάλλων” in inventario e anche il nuovissimo M 346 della Macchi è in grande spolvero.

L’occasione è taolmente importante che anche il grande fotografo aeronautico Katsuhiko Tokunaga ha voluto essere presente e nei 2 giorni lo abbiamo potuto vedere a bordo di praticamente tutti i Team presenti.

Il meteo è stato fantastico: cielo azzurro, sole e una temperatura assolutamente accettabile hanno caratterizzato entrambe le giornate, consentendoci di fare foto fantastiche. Purtroppo la statica era molto decentrata rispetto alla linea di volo e gli aerei veramente moltoammassati”. Questo però è stato l’unico neo di questa manifestazione veramente da replicare.

Απολαύστε τις φωτογραφίες

YouTube
Instagram