میلان Linate – 9 اپریل 2011

آپ بور ہو جب آپ کیا کرتے ہیں, بھوک طیارے کیمرے منتقل کرنے کے لئے اتنا دھول اور موسم سرما کوشش ہے?

میں اپنے علاقے میں نہیں جانتے, لیکن ملاپ میں, فوجی ہوائی اڈے کی غیر موجودگی میں, si کیا VA ایک Linate.

Se poi la giornata è quasi estiva come quella odierna e la visibilità arriva fino alle montagne ancora cariche di neve, è ancora meglio.Purtroppo questo vuole anche dire che il riverbero del calore sulla pista rovinerà molte foto, ma tutto non si può avere.

Arrivo e, vista l’ora, mi apposto sul terrapieno accanto alla TNT, da dove posso godere una buona visuale di tutti i movimenti (rullaggi, decolli e atterraggi) senza avere ancora il sole contro. Mi concentro soprattutto sui primi piani degli aerei in rullaggio, così da minimizzare l’effetto del riverbero. Alla fine ne ne vado verso le 13,30: il sole è girato, le condizioni di luce peggiorano e lo stomaco brontola. Per oggi ho scattato abbastanza.

آپ تصاویر

بذریعہ Fabio کے Tognolo

YouTube
Instagram