22 اگست 2011 – Moscow

Evidentemente la visita al museo di Monino non mi è bastata. مگ اور سکھوئ کے لئے بھوک اب بھی بہت زیادہ ہے.

اور اس طرح, کسی نے میٹرو پر آپ کو واپس دیکھ کر, وہ روکنے کے دینامو کے لئے بورڈ پر ہیں جہاں صرف لائن, جہاں ڈائنےمو ماسکو کے اسٹیڈیم ہے, حق ماسکو میں سابق کے ہوائی اڈے کے لئے اگلے, il mitico Frunze dove si trovavano i Bureau dei maggiori progettisti sovietici (مگ, سکھوئ, Yakovlev کے, Ilyushin) oltre che la sede dell’Aeroflot.

Oggi l’aeroporto è chiuso, anche perchè è completamente circondato da edifici. Rimangono ai bordi della pista alcuni aerei che compongono quello che viene pomposamente denominato “Museo Nazionale dell’Aviazione e dello Spazio”.

Le macchine esposte sono conciate veramente male, alcune sono dei veri relitti. E’ un vero peccato poichè alcune sono molto interessanti, veri pezzi unici, addirittura detentori di record.

Vi è il prototipo originale T 20 del Sukhoi 27 (con il canopy spaccato) e il 4° prototipo del MiG 29. Si può trovare lo Ye 266M, una particolare versione del MiG 25, detentore del record di quota con 37650m, oppure un rarissimo MiG 23B: ne furono costruiti una ventina di esamplari, senza radar, di quello che fu, semplicemente, l’antenato del MiG 27.

Ci sono MiG 21 di tantissime versioni, اس 15 mono e biposto, مگ 25 sia da caccia che da ricognizione, mono e biposto, Sukhoi Su 7, اس 9 e Su 17. Vari Yakovlev e diversi elicotteri Mil, compreso un enorme Mi 6.Interessanti anche un Mi 8 con i colori Aeroflot e i piloni per i missili e vari drone sovietici, veramente rari da vedere

Purtroppo la gran parte è veramente tanto rovinata, alcuni addirittura coperti da graffiti.

گناہ, un vero peccato. Queste vecchie glorie si meriterebbero ben altra collocazione

آپ تصاویر

بذریعہ Fabio کے Tognolo

YouTube
Instagram