4 Μάιος 2015 – Sardegna meridionale

Il nuovo HH 139A dell’Aeronautica Militare viene continuamente provato nei ruoli già previsti dalle precedenti macchine in forza al 15° Stormo. μεταξύ αυτών, η φωτιά έχει σίγουρα μια ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε ένα νησί όπως η Σαρδηνία, ετησίως ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από αυτό το είδος της καταστροφής (due esempi li potete trovare ο οποίος και ο οποίος). Questo importante lavoro viene svolto con l’utilizzo di un Bambi Bucket (cestello pieghevole) agganciato al gancio baricentrico che viene riempito in un qualsiasi specchio d’acqua.

από 28 aprile al 28 maggio scorso, partendo dalla base di Decimomannu, si sono svolte le prove, utilizzando questa combinazione, che hanno impegnato gli equipaggi dell’AM per una cinquantina di ore di volo e hanno permesso di qualificare al ruolo 4 equipaggi.

L’amico Roberto Zanda è riuscito a cogliere l’opportunità di fotografare alcuni momenti della delicata manovra di riempimento del cestello, e ha deciso di condividere con gli amici di Aviaspotter l’evento. Grazie Roberto.

Για να σας φωτογραφίες

YouTube
Instagram