בסיס חיל האוויר אמנדולה – 28 נובמבר 2018

המינוי הוא על 10:00 בשער של המאגר. אני עוקב אחר מזג האוויר עבור בעבר 10 ימים, היום, לא מבשר טוב: רוח עם טיפים 25-30 קשרים ושמים מעוננים. למעשה, הגעתי לשם הרוח, חזק וקר יפים, ma le nuvole non sono compatte e qualche sprazzo di cielo azzurro si intravede fra di esse.
Puntuali, אל 10:00, arrivano gli uomini dell’Aeronautica Militare che ci accompagneranno durante la giornata. Comincia la distribuzione dei pass e veniamo informati del programma. Entriamo con le auto e le parcheggiamo poco oltre l’ingresso per poi essere raccolti da un paio di pullman (siamo circa un ottantina di spotter accreditati) che ci accompagnano al circolo sottufficiali.

Amendola è una Base enorme. שלה 1050 ettari di superficie la rendono la più grande dell’Aeronautica Militare e il 2° aeroporto militare più grande d’Europa, dopo quello di Ramstein, בגרמניה. Attualmente ospita 2 Gruppi volo: il 13° Gruppo dotato di Lockheed Martin F 35A Lightning II e il 28° Gruppo APR dotato di aeromobili MQ9-A (Predator “ב '”) e MQ1-C (PredatorA+”). Questa dotazione fa del 32° Stormo il più moderno di tutta la Forza Armata. Dallo Stormo di Amendola dipende anche il 61° Gruppo APR, attualmente basato sulla Base di Sigonella, in Sicilia, anche lui dotato di MQ1-C (PredatorA+”). Inoltre risiede sulla Base anche la 632ª Squadriglia Collegamenti, dotata di varie versioni dell’Aermacchi MB 339, al fine di consentire ai piloti di velivoli APR un adeguato livello addestrativo anche su aeromobili a pilotaggio tradizionale. L’aeroporto è stato interessato negli ultimi anni da numerosi lavori che lo hanno decisamente trasformato dai tempi in cui, sullo stesso, volavano decine di AMX e, prima ancora, G 91T.
Sono stati costruiti i ricoveri per i Predator e, מעל לכל, è stata costruita la cittadella per l’F 35. Tutte queste infrastrutture hanno letteralmente sconvolto il paesaggio e, da subito, הם נותנים רושם להיות במקום מאוד מודרני ואוונגרדי לחלוטין, ולא ניתן לראות אחרת את המטוסים שמאכלסים את האתר.

לחזור לימינו, אחרי עצירה קצרה במועדון, אנו מלווים לחדר הישיבות בו אנו מקבלים הנחיה לנושאי בטיחות ואלו הנוגעים למאפייני המקומות והמטוסים עמם אנו עשויים להתמודד.. זה’ טבעי ש, visto il particolarmente elevato livello tecnologico degli aeromobili e delle infrastrutture di Amendola, gli uomini dell’AM siano particolarmente attenti alle informazioni e alle fotografie che escono e quindi le raccomandazioni in tal senso sono particolarmente curate.
Veniamo quindi re-imbarcati sui pullman e torniamo al circolo sottufficiali per consumare il pranzo e, verso le 13:00, accompagnati alle auto per prelevare le attrezzature fotografiche.
Finalmente si comincia. Purtroppo il meteo ha subito una decisa involuzione: il vento è peggiorato e il cielo si è definitivamente coperto. Fare foto sarà molto difficile.
Arriviamo sul luogo riservato alle riprese: ci troviamo su un raccordo che taglia la pista a 2/3 della lunghezza dalla soglia 29. La transenna che segna il nostro limite di avanzamento si trova a circa 150 metri di distanza dalla pista: speriamo che gli aerei, in decollo, si tengano bassi.
La luce, pur essendo nel primo pomeriggio, è veramente poca e il vento gelido ci sferza alla grande. אנו מתחילים להיות בספק לגבי שיגור הגל והנוכחות השלווה של G הזרם המפרץ 550 CAEW (בדרך כלל הראשון שעוזב והאחרון שחוזר) זה רק מזין את הספקות שלנו. זמן קצר לאחר מכן 14:00 החדשות הרעות: בגלל תנאי מזג אוויר גרועים, רק כוחות יעופו מעל שטח הפעולות “אדום” ולכן צפויים רק כעשרה המראות, שביניהם לא F 35. האכזבה חזקה אך הלחישה שמתחילה לשמוע את פ.&W F 100 של ה- F 15C שחונה מולנו אנו שמחים לב. Gli ISO delle fotocamere vengono alzati per poter tenere i tempi più bassi possibile ma la luce è veramente poca. Nel frattempo atterra un C 130 del 15° Wing dell’Aeronautica belga in una favolosa colorazione Special per festeggiare i 70 anni di esistenza dello Stormo e i 45 anni di servizio dell’Hercules: una vera chicca. Vediamo gli Eagle americani che rullano sul lato opposto della pista per portarsi al punto attesa e, סוף סוף, parte la giostra. I tempi fra un decollo e l’altro sono molto brevi: in pochi minuti salgono in cielo 4 F 15C dell’USAF, 2 F 16 Olandesi, 2 M 346 Master e 2 אם 2000 Typhoon Italiani e 1 F 16 belga. 11 aerei in totale a cui aggiungere il Learjet della GFD con il radar Cassidian e un pod ALQ-119 per le contromisure elettroniche. Il bottino è decisamente magro e lo sconforto è grande. Per fortuna ci informano che, per domani, è previsto un rientro (per chi potrà rimanere) per assistere alla wave del 29. Speriamo in un miglioramento del meteo.

Qui potete trovare un breve video (1 minuto preciso preciso) עם 5 decolli (1 T 346, 2 Typhoon IT e 2 F 15C USAF). Poco tempo ma tanto, tanto rumore!!!

Desidero ringraziare L’Aeronautica Militare per la possibilità offerta. Ringrazio in particolare tutti gli Ufficiali e i Sottufficiali che pazientemente ci hanno accompagnato e hanno sofferto il vento e il freddo insieme a noi spotters. Grazie, di cuore.

Adesso godetevi le (poche) צילום:

על ידי פאביו Tognolo

YouTube
Instagram