Malpensa 10 נובמבר 2019

שוב, תמיד מודים גוֹזֵז – האגודה האיטלקית של חברים של תעופה, אנו מציעים כמה’ ספינות של תמונות שנלקחו בעמדת יתרון של מילאנו מלפנסה.
אתה יודע…אזרחים לא מספקים אותי כמו הצבא: מישהו שואל אותי איך אני מעדיף את האפור שורר צבעים צבאיים, לעתים קרובות ראוותני, של civilozzi.
מה אני יכול להגיד…עשיתי כך.

בכל מקרה, בסיבוב הזה, אני חייב לומר כי הצבעים היו בהירים מאוד רבים.
תראה כי דברים

על ידי פאביו Tognolo

YouTube
Instagram