Malpensa 10 Studenog 2019

opet, uvijek zahvaljujem kliper – Talijanska udruga prijatelja zrakoplovstva, predlažemo neke’ ulošci fotografija preuzeta iz povoljan položaj u onom Milan Malpensa.
znate…civili me ne zadovoljava kao vojska: netko drži me pita kako sam radije siva prevladava u vojnim bojama, često jeftin, od civilozzi.
Što mogu reći…Učinio sam tako.

U svakom slučaju, u ovom krugu, Moram reći da su boje su svijetle i vrlo mnogo.
Pogledajte te stvari