11 Tháng Mười Một 2019

Nó’ những ngày này những tin tức một số nhìn thấy, để Istrana, mẫu mới của Typhoon với mã của 51st Wing và con mèo mà bắt chuột trên đuôi.
Một số bạn bè chụp ảnh các mẫu vật với n ° xe lăn 51-02 và 51-03, người làm theo 51-01 nó là tĩnh trong Air Show trong lễ kỷ niệm cho 30 Anniversary AMX.

Trong những ngày tới nên bay một bản sao thứ 4 mà hiện đang được bảo trì

YouTube
Instagram