13 Januari 2020 – Decimomannu

Den 2020 Det ger en frisk fläkt och aktiviteter för flygbasen i Decimomannu. Basen har värd fyra F16 och 25 avieri del 510:e Kämpeskvadron del 31 kämpen påskyndar di Aviano, Bilateral engagerade i övningen Agile Combat Employment (ESS), det nya operativsystemet koncept i processen för utveckling av USAF. Detta inkluderar möjligheten för flygvapen arbetar på platser med olika nivåer av stöd än de tidigare baserna, bibehållande av förmågan att arbeta vid maximal effekt.
Också, med dessa övningar, De är utbildade specialister partner Air Force att verka på amerikanska flygplan, att förbättra driftskompatibiliteten. En del av övningen ägnades åt Airmen öva av IKT (Integrerade Combat svängar): i princip de lager på vapen och bränsle F 16 medan motorn var i rörelse. Senare flygplan och ridecollavano, efter att ha åstadkommit sitt uppdrag, mor föll till Aviano Base.

En stor möjlighet för personal 510:e och flygvapnet denna grund, förbättra och förfina operativa färdigheter och taktiker.

Övningen är klar på bästa sätt, Tack vare gynnsamma väderförhållanden sker som vanligt på ön.

Tack vare vår fotograf Robero Zanda, Vi kan visa dig några bilder på ankomsten av F 16C av Buzzards på flygplatsen sardiska

Förbi Fabio Tognolo

YouTube
Instagram