8 פברואר 2020 – Volandia Parco e Museo del volo

Oggi è stato un giorno importante per Volandia: è arrivato il 104° velivolo in esposizione, e mai numero fu più profetico.
Si tratta infatti del tanto atteso Lockheed F 104G Starfighter, l’iconico caccia intercettore che per tanti anni ha volato con le insegne dell’Aeronautica Militare.

In questo caso si tratta di uno Zipper nei primi colori indossati dagli esemplari della Luftwaffe tedesca. Il velivolo arriva infatti dalla collezione del museo della Luftwaffe di Berlino Gatow (dove l’avevo già fotografato nel 2016, vedere אשר) che l’ha prestato a Volandia nell’ambito di una collaborazione pluriennale.
Il velivolo è arrivato, smontato su un paio di camion, lo scorso 25 gennaio e subito i volontari di Amici di Volandia lo hannoaggreditoper riportarlo alla vista del pubblico nel più breve tempo possibile. E infatti, בתוך פחות 2 settimane, abbiamo potuto riammirarlo.

Ricordiamo che l’F 104, in varie versioni, equipaggiò l’Aeronautica Militare dal marzo 1963 fino al maggio 2004, data ufficiale del ritiro. L’ultimo volo si svolse a Pratica di Mare il 27 יולי 2005 con un TF 104 שני מושבים. Da allora gli appassionati possono ammirare il lunghissimo missile con un uomo dentro (i soprannomi del ‘104 furono moltissimi) רק במוזיאונים או, ברי המזל, בארצות הברית או נורבגיה שבו הם שורדים, עף, דוגמאות אחדות.

בסיכת הכובע תהיה גלויה, כפי שכבר הוזכר, מלבוש כמעט לחלוטין “מתכת טבעית” גרסה מוקדמת של הלופטוואפה. אפילו מוקדם "104 AOS לבש מדים דומים, אז הוחלף על ידי קלאסית ירוקים וחומים נאט"ו, לאחר מכן, monogrigio שממנו היום עדיין לשאת את טייפון. למרבה הצער, התערוכה תהיה נקייה מכל נשק, להבדיל כאשר המטוס היה בברלין, שם הוא נחשף 2 AIM 9B Sidewinder alle tips (configurazione invero moltoparticolare”) e con davanti un M 61 Vulcan sezionato. L’aereo è completo in ogni sua parte, anche se il motore sarà visibile a parte.

Qui di seguito potete vedere le foto dell’aereo esposto a Berlino, del suo arrivo a Volandia con alcune fasi del suo scarico e, infine, quelle della presentazione al pubblico di questa mattina, quando è stato aperto il cockpit e si sono potute scattare le foto anche agli interni perfettamente conservati.

על ידי פאביו Tognolo

YouTube
Instagram