cập nhật: 18 Tháng một 2016

Các bạn thân mến

Vì nó đã được thực hiện trong các năm trước, xuất bản lịch sân bay quân sự của Thụy Sĩ. Tôi nhớ rằng trên các lịch này bạn có thể tìm các ngày đóng cửa của các sườn núi, thời gian của các chuyến bay đêm, bất kỳ hướng dẫn và nhiều điều thú vị khác. Các chuyến bay giám sát cho WEF (từ 18 đến 24 Tháng một 2016) Họ sẽ bắt đầu từ Payerne, tenendo Meiringen e Sion come alternati in caso di maltempo.

Đến nay đã được công bố lịch biểu Meiringen, Sion e Payerne

  • Các Meiringen – Năm nay sẽ là thay thế cho WEF. Trong những ngày kể từ 18 đến 24 Tháng một có thể là có thể nhìn thấy chuyển động của F 18 vũ khí “sống”. Cũng, a giugno, si festeggeranno i 75 anni dell’aeroporto con un grandioso Air Show. Trong giai đoạn màu xanh khi có cũng sẽ là Tiger.
  • Sion – Anche Sion sarà alternato per il WEF, con le stesse possibilità di Meiringen
  • Payerne – La principale base dell’Aviazione Svizzera sarà l’aeroporto di partenza per le CAP su Davos, WEF. Pertanto sarà possibile fotografare Hornet e Tiger con armamento live in decollo e atterraggio su questo sedime dal 18 đến 24 gennaio prossimo.
  • Emmen – La base è sede della Pattuglia Acrobatica Svizzera, la mitica Patrouille Suisse. Qui si possono vedere gli allenamenti degli F 5 Tiger bianchi e rossi della formazione acrobatica, oltre ai vari traffici riportati sul programma

Đối với các sân bay mất tích, bạn sẽ nhanh chóng được thông báo ngay khi có sẵn.

Per scaricare i calendari in formato PDF basta cliccare sulle immagini qui sotto

  • Các Meiringen

betrzeiten.parsys.50889.Image

  • Sion

betr_zeit.parsys.92025.Image

  • Payerne

flightline.parsys.89068.Image

  • Emmen

flugbetriebszeiten.parsys.99124.Image

YouTube
Instagram