Copyright

Dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-awtur © Dikjarazzjoni tad-drittijiet tal-awtur ©

Id-drittijiet kollha għall-lirika, Ritratt, ipproċessar grafiku, kontenut fuq il-websajt www.aviaspotter.it huma riservati għall-awtur innifsu Fabio Tognolo.

Huma permessi, bil-permess bil-miktub minn qabel tal-awtur, riproduzzjoni u ċirkolazzjoni fil-karta jew f'format elettroniku għal użu xjentifiku esklussiv, edukattivi jew dokumentarji, sakemm id-dokumenti ma jiġu mibdula bl-ebda mod materjali, u b'mod partikolari jżommu l-indikazzjonijiet korretti tad-data, awtur u sors oriġinali. Links minn websajts oħra huma milqugħa u jekk jogħġbok għarrafna, biex tiffaċilita l-komunikazzjoni f'waqtha ta' kwalunkwe tibdil.


Avviż ta' Copyright © Avviż ta' Copyright ©

Il-websajt www.aviaspotter.it, inklużi l-immaġini kollha, kliem u grafika, huma Copyright © minn Fabio Tognolo. Id-drittijiet kollha huma riżervati taħt il-liġijiet tal-awtur Taljani u internazzjonali.

L-uniċi eċċezzjonijiet huma użi konnessi ma 'xjentifiku, skopijiet didattiċi jew dokumentarji: f'dawn il-każijiet, dokumenti riprodotti m'għandhomx jinbidlu b'xi mod sinifikanti u għandhom juru indikazzjoni korretta u kompleta tad-data, oriġini u awtur. Links minn websajts oħra huma milqugħa. Jekk jogħġbok għarrafna bi kwalunkwe rabta bħal din, sabiex kwalunkwe varjazzjoni tkun tista’ tiġi kkomunikata lilek minnufih.

 

Nota legali - Copyright © Nota legali – Copyright ©

Dan is-sit www.aviaspotter.it, inklużi l-immaġini kollha, It-testi u l-grafika huma esklussivament il-proprjetà intellettwali tal-awtur tagħhom Copyright © Fabio Tognolo. Id-drittijiet kollha riżervati. Il-kontenut kollu fuq dan is-sit huwa protett mil-Liġijiet Taljani u Internazzjonali dwar id-Drittijiet tal-Awtur.

Huwa strettament riprodott, modifika, trasmissjoni, distribuzzjoni, pubblikazzjoni, wiri jew kummerċjalizzazzjoni tal-kontenut fuq siti oħra tal-Internet jew midja stampata oħra. L-uniċi eċċezzjonijiet huma dawk relatati ma' skopijiet xjentifiċi, didattiku jew dokumentarju, f'liema każ il-materjal ma għandu jinbidel bl-ebda mod u għandu juri l-krediti korrispondenti bħal informazzjoni dwar is-sors tal-oriġini u d-dettalji sħaħ tal-awtur Nico Bastone. Il-links għall-paġna tagħna minn siti oħra huma milqugħa. Nitolbuk tinfurmana b'dawn ir-rabtiet., b'tali mod li jekk ikun hemm modifika nkunu nistgħu nikkuntattjawk fil-ħin..


Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur © Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur ©

Id-drittijiet kollha tat-test, ritratti, kostruzzjonijiet grafiċi li jiffurmaw parti minn dan is-sit www.aviaspotter.it huma riżervati għall-awtur tagħha Fabio Tognolo.

Il-materjal ma jistax jiġi riprodott jew iċċirkolat fuq karta jew f'format elettroniku ħlief għal skopijiet xjentifiċi., edukattivi jew dokumentarji, sakemm ma tkunx mibdula sostanzjalment u li tindika b'mod partikolari d-data eżatta, awtur u sors oriġinali. Napprezzaw il-links li jidhru fuq siti oħra, jekk jogħġbok ġentilment għarrafna, sabiex tiġi ffaċilitata l-komunikazzjoni fil-pront ta’ bidliet possibbli.