L'F-35B, STOVL-versjonen av den nye 5. generasjons jagerfly, i sentrum av øvelseshendelsen som gjorde det mulig å teste projeksjonsegenskapene til kreftene uttrykt av AM

Test evnen til å projisere, med veldig kort varsel, en tilstrekkelig pakke med krefter, komplett i alle aktiverende komponenter, i et område av interesse enda langt fra moderlandet og i et semi-tillatende miljø: dette er målet med opplæringen “Proof of Concept Expeditionary“, en hendelse designet for å oppsummere de viktigste og særegne projeksjonskapasitetene til styrkene som luftforsvaret er i stand til å uttrykke i dag i forsvarets tjeneste og landet.

L’attività, alla quale ha presenziato anche il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, si è svolta giovedì30 Juli sullisola di Pantelleria, innenforDistaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare che da più di ottant’anni costituisce un importantepresidio strategico per la Difesa nel cuore del Mediterraneo.

Uno scenario individuato proprio per ricreare quelle condizioni di distanza dalle basi aeree stanziali e di ridotto supporto logistico, inkludert nærvær av en rullebane av begrenset størrelse der konvensjonelle jagerfly ikke kan operere, typisk for hva i teknisk sjargong er definert “bar / streng base“. Spesielt, enF35B, kort startversjon og vertikal landing (stovl – Kort start og vertikal landingav den nye 5. generasjons jagerfly, nylig tildelt32° Stormoav Amendola (FG) - den viktigste og mest muliggjørende faktor for den nevnte kapasitetenekspedisjons av Forsvaret – etter å ha sjekket tidligere sikkerhetsforholdene som er nødvendige for landing, foretok en lav hastighet tilnærming til Pantelleria-rullebanen, stopper landingsløpet på noen hundre meter. Flyet ble deretter tanketlandet med en spesiell prosedyre direkte fra et flytankskipKC-130J og det var det bevæpnetveldig trange tiderfor deretter å ta av igjen for å fortsette det tildelte oppdraget. Alt skjedde i et sikkerhetsrammeverk for flyene, kjøretøyene og personellet involvert er kontinuerlig forsikret takket være et rekognoserings- og overvåkingssystem ovenfra, en struktur avkommandere og kontrollere mobile og spesialiserte enheter avpersonaleKraftbeskyttelse.

Luftforsvaret er en av få luftstyrker i verden som er i stand til å ha det i dag, nærmere bestemt, full og autonom projeksjon av romfart“, General Rosso sa. “Dette er en evne som ikke angår et eneste fly, quale può essere l’F-35B, fattore essenziale ed abilitante in questo contesto ma di cui rappresenta solo un tassello, ma che richiede la reale capacità di integrare tutta una serie di competenze fondamentali che la Forza Armata è in grado di esprimere, operando non solo da casa, dalle nostre basi, dove abbiamo tutta la logistica di supporto necessaria, ma anche lontano dai confini nazionali ed in contesti non permissivi se, dove e quando ritenuto necessario.

Si tratta di una capacità importante al servizio del Paese”, ha aggiunto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, “anche alla luce degli scenari così mutevoli, flessibili ed imprevedibili con i quali siamo chiamati in qualche modo a convivere e confrontarci. Noi, come tutte le forze armate, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Flessibilità di impiego, dispersione e imprevedibilità, sia in chiave di deterrenza che come capacità operativa vera e propria, sono fattori ritengo essenziali in qualsiasi scenario ipotetico”.

De logistiske strukturene som er involvert i øvelsen er forskjellige, inkludert spesieltl’Air Landed Aircraft Tanking Point(ALARP)system som gjør det mulig å trekke drivstoff direkte fra tankene til KC-130J-flyet og tillatersamtidig tanking av opptil fire fly. Aktiviteten ble sikret av det spesialiserte personalet3° Stormo av Villafranca (OG), hoveduttrykk forevne til proiezione av væpnede styrker.

tekst:             Air force
Bilder og videoer: Air force

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube
Instagram