L'F-35B, STOVL verzia nového stíhača 5. generácie, v strede cvičebnej udalosti, ktorá umožnila testovať schopnosť projekcie síl vyjadrenú AM

Testujte schopnosť projektovania, s veľmi krátkym oznámením, primeraný balík síl, kompletný vo všetkých jeho povolených komponentoch, v záujmovej oblasti dokonca ďaleko od vlasti a v polopriepustnom prostredí: to je cieľ výučby “Doklad o expedícii koncepcie“, udalosť určená na zhrnutie hlavných a zvláštnych predpokladaných schopností ozbrojených síl, ktoré dnes môžu letectvo vyjadriť v službách obrany a krajiny.

Aktivita, ktorého sa zúčastnil aj náčelník štábu vzdušných síl, generál leteckého tímu Alberto Rosso, sa konalo vo štvrtok30 Júl na’Ostrov Pantelleria, vOddelenie letiska leteckých síl, ktoré sú dôležité už viac ako osemdesiat rokovobrana strategickej obrany v srdci Stredozemného mora.

Scenár identifikovaný presne na obnovenie týchto podmienok vzdialenosti od stálych leteckých základní a zníženej logistickej podpory, inclusa la presenza di una pista di decollo e atterraggio dalle dimensioni limitate dove i caccia convenzionali non possono operare, tipiche di quelle che in gergo tecnico vengono definitebare/austere base“. In particolare, unF35B, versione a decollo corto e atterraggio verticale (STOVL – Short Take-Off and Vertical Landingdel nuovo caccia di 5ª generazione, recentemente assegnato al32stormydi Amendola (FG) – il principale e più attuale fattore abilitante della predetta capacitàexpeditionary della Forza Armatadopo aver preventivamente verificato le condizioni di sicurezza necessarie all’atterraggio, ha effettuato un avvicinamento a bassa velocità alla pista di Pantelleria, arrestando in pochissime centinaia di metri la propria corsa di atterraggio. Il velivolo è stato poi rifornitoa terra con una speciale procedura direttamente da un velivolotankerKC-130J ed è stato armato intempi strettissimiper poi ridecollare per la prosecuzione della missione assegnata. Il tutto si è svolto in una cornice di sicurezza per i velivoli, i mezzi ed il personale coinvolto costantemente assicurata grazie ad un sistema di ricognizione e sorveglianza dall’alto, una struttura dicomando e controllo mobile e ad unità specializzate diPersonaleForce Protection.

Letectvo je jedným z mála leteckých síl na svete, ktoré ho dnes dokáže mať, špecificky, úplná a autonómna projekcia vzdušnej sily“, Povedal generál Rosso. “Toto je vlastnosť, ktorá sa netýka jedného lietadla, čo môže byť F-35B, v tomto kontexte zásadný a umožňujúci faktor, ktorý však predstavuje iba kus, ale vyžaduje si reálnu schopnosť integrovať celý rad základných zručností, ktoré sú ozbrojené sily schopné vyjadriť, operando non solo da casa, dalle nostre basi, dove abbiamo tutta la logistica di supporto necessaria, ma anche lontano dai confini nazionali ed in contesti non permissivi se, dove e quando ritenuto necessario.

Si tratta di una capacità importante al servizio del Paese”, ha aggiunto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, “anche alla luce degli scenari così mutevoli, flessibili ed imprevedibili con i quali siamo chiamati in qualche modo a convivere e confrontarci. Noi, come tutte le forze armate, dobbiamo essere pronti a qualsiasi evenienza. Flessibilità di impiego, dispersione e imprevedibilità, sia in chiave di deterrenza che come capacità operativa vera e propria, sono fattori ritengo essenziali in qualsiasi scenario ipotetico”.

Diversi gli assetti logistici coinvolti nell’attività esercitativa, tra cui in particolarel’Air Landed Aircraft Refuelling Point(ALARP)sistema che permette il prelevamento del combustibile direttamente dai serbatoi del velivolo KC-130J e consente ilsúčasné tankovanie až štyroch lietadiel. Činnosť bola zabezpečená špecializovaným personálom3stormy Villafranca (A), hlavný výrazschopnosť proiezione ozbrojených síl.

text:             Letectvo
Fotografie a videá: Letectvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podľa Fabio Tognola

YouTube
Instagram