Dẫn đến Bảo tàng Hàng không trào Monino (Phần 2)

Đây là phần thứ hai của hướng dẫn.

Sau khi bạn đã quản lý để có được các bảo tàng, bạn phải biết làm thế nào để biến nó hơn và, trên hết, Ăn entrare !!!!

Cũng được hiển thị một chút’ liên kết hữu ích.

Tận hưởng chuyến đi của bạn.

Các cửa hàng luôn luôn cách nhấn trên trang bìa

Phần 1 - trang 1