Máy bay CAEW (Conformal Airborne Early Warning) è un sistema multi-sensore con funzioni di sorveglianza aerea, comando, controllo e comunicazioni, strumentale alla supremazia aerea e al supporto alle forze di terra. Nó’ basato su piattaforma commerciale Gulfstream G550, successivamente modificata in parte dalla ditta costruttrice stessa (Type Amodification), ed in parte dalla Ditta Elta Systems Ltd ad Ashdod, Israele, con l’allestimento ed il montaggio dei sistemi di missione (Type Bmodification). Il risultato è una piattaforma con prestazioni aerodinamiche sostanzialmente paragonabili al vettore civile (da qui la definizione diconformal“), con un drag index (indice di resistenza aerodinamica) molto contenuto nonostante le modifiche strutturali. La capacità di permanenza sull’obiettivo è funzione dei parametri di missione, con quote massime d’impiego e velocità di trasferimento assolutamente significative. La suite avionica di ultima generazioneHoneywell Primus Epic Avionics, integrata con le informazioni del sistema AEW, permette all’equipaggio di condotta (2 phi công) una elevata SA (Situational Awareness) in tempo reale, a 360° ed a lunga distanza. Il sistema di missione è composto da:

  • un radarphased array;
  • un sistemaIdentification Friend or Foe (IFF) a 360º;
  • un sistema moderno ed allo stato dell’arte di supporto elettronico;
  • un sistema di comunicazioni avanzato.

Le informazioni ottenute dai singoli sensori vengono analizzate efusein modo automatico, cho phép thu nhận nhanh chóng và chính xác và xác định các mục tiêu, thu được mục tiêu và thông tin mục tiêu - ở trung tâm của chức năngCảnh báo sớm thực tế – với lợi thế bổ sung là phạm vi phủ sóng radar lớn hơn nhờ cảm biến trên không. RASP (Hình ảnh bề mặt không khí được công nhận) thu được từ hệ thống và được xác nhận bởi các nhà điều hành sứ mệnh, được hiển thị thông qua 6 các trạm trên tàu và có thể được phổ biến một cách an toàn và kịp thời đến các trung tâm chỉ huy trên mặt đất nhờ hệ thống liên kết dữ liệu mạnh mẽ.

Hệ thống nhiệm vụ có, ngoài, khả năng thực hiện các nhiệm vụ củaTuần tra hàng hải vàQuản lý chiến trường, nhờ khả năng tương thích với hệ thống Rover của nhân viên làm việc trên đất liền hoặc trên mặt biển (cũng thông qua việc truyền tải các hình ảnh video hữu ích cho việc giải thích môi trường mà bạn đang hoạt động).

Dung lượng AEW-BM&C (Cảnh báo sớm trên không, Quản lý chiến trường & Giao tiếp) do máy bay CAEW cung cấp đại diện cho một công cụ không thể thiếu để đảm bảo mở rộng đầy đủ năng lực giám sát của vùng trời quốc gia (Quốc phòng / An ninh Nội địa), bao gồm việc quản lý các mối đe dọa không theo quy ước được đại diện bởi cái gọi là “RENEGADE” và để bảo vệ năng lực hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động của nhà hát quân đội.

Các bức ảnh được chụp trong TLP 04-2018 (gli articoli completi dell’evento li trovate , ), sulla base dell’Aeronautica Militare di Amendola e sull’aeroporto di Shannon (ancora con le marche civili americane) durante il trasferimento dal costruttore in Israele per il montaggio di parte degli equipaggiamenti di missione (Type B modification).

bản văn: Lực lượng không quân
Video: Lực lượng không quân
ảnh: AviaSpotter.it và Malcolm Nason