Militære og civile flyveoperatører i det pontinske territorium, sammen om forebyggelse og kultur af flysikkerhed

Latina lufthavn, 23 November 2023

Torsdag morgen 23 november i militærlufthavnen "Enrico Comani" i Latina, en dag dedikeret til flyvesikkerhed blev afholdt, som så deltagelse, ikke kun af luftvåbnets personale, men også af repræsentanter for Avio Superfici og Aeroclub, som insisterer på det pontinske territorium. Formålet med mødet, som gentages årligt under navnet "Dag for undgåelse af kollision i luften”, MACA plan, er at tilskynde til deling af lokale flyveprocedurer blandt alle brugere, der påvirker luftrummet i Latina CTR, alt sammen med det formål at minimere eventuelle trafikale konflikter. I løbet af 2023, adskillige møder blev afholdt på de forskellige nærliggende Avio Superfici og Aeroclubs, og mødet i 70. fløj lukker, for i år, det arbejde, som institutionens personale udfører vedrørende flyvesikkerhed.

Den konstante stigning i mængden af ​​flytrafik, i virkeligheden, også i betragtning af den bemærkelsesværdige udbredelse af fritids- eller sportsflyvning på det civile område (VDS), gør potentialet for kollisioner under flyvningen stadig mere relevant, med det deraf følgende behov for at foretage alle mulige foranstaltninger, der er egnede til forebyggelsesformål. I lyset af disse faktorer, denmøde, efter velkomsthilsen fra chefen for den 70. fløj, oberst Piota Giuseppe BELLOMO, gav plads til indgreb fra kvalificeret Flight Safety Wing-personale (SV) ogLufttrafikstyring (ATM), rettet mod at fremhæve det pontinske luftrums særegenheder og give en analyse af de trafikkonflikter, der er registreret lokalt gennem de sidste par år.

Den 70. fløj, baseret på "Enrico Comani" militærlufthavnen i Latina, er placeret under kommando af skoler for luftvåbnet og 3. luftregion baseret i Bari og har i over tres år udført de institutionelle opgaver med at udvælge og træne fremtidige militærpiloter fra luftvåbnet, af statens øvrige væbnede styrker og væbnede korps og kadetter fra andre nationer.

kilde, tekst og billeder: Magg. Marco MOLLI – Leder af sektionen for offentlig information i 70. fløj