Tôi muốn báo cáo cho tất cả các sáng kiến ​​này, mà tôi xem xét thú vị.
Với sự ra đời của báo kỹ thuật số “giấy” ngày càng ít coi nhưng, cá nhân, Tôi tin rằng biến các trang của một tạp chí, thơ thẩn trên ghế sofa thoải mái, Đó là một niềm vui đó là khó có thể bình đẳng.
Và khi các trang được minh họa bằng hình ảnh đẹp của máy bay, những niềm vui được nhân đến thứ n.
Nó’ trường hợp của sáng kiến ​​này xuất bản mới của soạn thảo JP4 tháng Aeronautica, tạp chí hàng không lâu đời nhất Italia. Theo báo cáo trên báo cáo kết quả các Tổng biên tập, bức ảnh được chụp bởi Gian Carlo Vecchi trong các dịch vụ mặt đất của mình, nella Base di Grottaglie, tàu lên Cavour, trên hết, và Volo, con Splendide immagini Air Air. 48 trang màu với hơn 100 hình ảnh, hầu hết chưa được công bố.

Tôi không tôi sẽ cho bạn thoát

Đặc biệt sẽ được bán vào cuối tháng Chín 2018 hoặc để bán trên trang web www.jp4aeronautica.net.

YouTube
Instagram