Politica cookie

Chính sách Cookie của trang web này phù hợp với các chỉ thị của Privacy.

Các Người bảo lãnh về sự riêng tư đã thực hiện một Chỉ thị Châu Âu yêu cầu Giám đốc các trang web để hiển thị một biểu ngữ khách thông báo cho họ về những gì Chính sách Cookie Trang web đã được duyệt và chịu sự chấp nhận của nó đến hoạt động tiếp tục.
Trang này mô tả cách thức mà thông tin cá nhânTôi là ricevute và thu và làm thế nào họ đã qua sử dụng các www.aviaspotter.it.
Đối với mục đích này cookie được sử dụng đó là các các tập tin văn bản để thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi.

LUẬT COOKIE

1) Cookies là gì?

Cookies là các tập tin văn bản mà các trang web truy cập gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ và sau đó được truyền lại cho các trang web để truy cập tiếp theo.

2) Cookies là gì?

Cookies có thể được sử dụng để theo dõi phiên, để xác thực người dùng để nó có thể truy cập vào một trang web mà không cần gõ tên và mật khẩu mỗi lần và để lưu trữ các sở thích của bạn.

3) Cookie kỹ thuật là gì?

Cookies được sử dụng cho cái gọi là chuyển hướng kỹ thuật và điều kiện tiếp cận và sử dụng các trang web. Kỹ thuật viên Cookies là rất cần thiết ví dụ để truy cập Google hay Facebook mà không cần đăng nhập vào tất cả các buổi. Vì vậy, họ đang có trong hoạt động rất tinh tế như những ngân hàng tại nhà hoặc thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng các phương tiện của các hệ thống khác.

4) Cookies Cookies Analytics là kỹ thuật?

Nói cách khác cookie được đặt trong trình duyệt của bạn và chuyển bởi Google Analytics hoặc thông qua các số liệu thống kê dịch vụ Blogger là cookie hoặc tương tự kỹ thuật?. Thanh tra cho rằng, các cookie có thể được chỉ khi kỹ thuật viên tổ chức “được sử dụng để tối ưu hóa các trang web của các chủ sở hữu của trang web, mà có thể thu thập thông tin tổng hợp về số lượng người sử dụng và làm thế nào họ truy cập vào trang web của bạn. Tại các điều kiện, cookie cho phân tích cùng một quy tắc áp dụng, về công bố thông tin và sự đồng thuận, cung cấp cho các kỹ thuật viên cookie.”

5) Cookie profiling là gì?

Cookies được sử dụng để theo dõi điều hướng người dùng để tạo hồ sơ trên thị hiếu của mình, vào sở thích của mình, lợi ích của mình và cũng có trên nghiên cứu của mình. Bạn sẽ chắc chắn đã thấy banner quảng cáo liên quan đến một sản phẩm mà ngay trước khi bạn đã tìm kiếm Internet. Lý do nằm ở profiling lợi ích và các máy chủ giải quyết thỏa đáng các tập tin cookie của bạn, bạn đã thể hiện quảng cáo được coi là phù hợp hơn.

6) Bạn cần phải có sự đồng ý của bạn để sử dụng các tập tin cookie trên thiết bị đầu cuối của mình?

Đối với việc cài đặt các cookie không cần sự đồng thuận trong khi kỹ thuật Cookie profiling có thể được cài đặt trên thiết bị đầu cuối của người sử dụng chỉ sau khi người này đã đồng ý và sau khi được thông báo một cách đơn giản.

7) Bằng cách đó các webmaster có thể yêu cầu sự đồng ý?

Trên bảo mật xác định rằng khi người dùng truy cập một trang web xuất hiện một biểu ngữ có chứa một thông tin ngắn, yêu cầu sự đồng ý và liên kết đến các thông tin chuyên sâu hơn như có thể nhìn thấy trong trang này vào những gì các tập tin cookie được profiling và việc sử dụng đó là thực hiện của trang web trong câu hỏi.

8) Làm thế nào nó nên được thực hiện các biểu ngữ?

Các biểu ngữ phải được thiết kế để ẩn một số nội dung của trang và ghi rõ rằng các trang web sử dụng cookie profiling bao gồm cả các bên thứ ba. Các banner phải chỉ loại bỏ với một hành động tích cực của người sử dụng vì nó có thể là một cú nhấp chuột.

9) Các thông tin này phải bao gồm các biểu ngữ?

Các biểu ngữ phải chứa tóm tắt thông tin, các liên kết đến các thông tin mở rộng và các nút để chấp thuận việc sử dụng các tập tin cookie profiling.

10) Làm thế nào để giữ tài liệu chấp thuận việc sử dụng các tập tin cookie?

Nó được cho phép sử dụng một cookie kỹ thuật sẽ đưa vào tài khoản có sự đồng ý của người sử dụng vì vậy mà chúng tôi đã không phải một lần nữa bày tỏ sự đồng ý trong một chuyến thăm tiếp theo để vào trang web.

11) Sự đồng ý với việc sử dụng các cookie, bạn chỉ có thể có với biểu ngữ?

Không. Bạn có thể sử dụng các hệ thống khác như miễn là hệ thống đã xác định các yêu cầu tương tự. Việc sử dụng các biểu ngữ là không cần thiết cho các trang web sử dụng cookie chỉ kỹ thuật.

12) Những gì bạn nên đưa vào trang trợ giúp này lớn hơn?

Bạn phải giải thích những cCác tính năng của cookie cũng được cài đặt bởi các bên thứ ba. Nó cũng phải báo cho người sử dụng như thế nào để điều hướng trang web mà không bị truy sở thích của mình với khả năng ẩn danh và với việc hủy bỏ các cookie riêng lẻ.

13) Ai chịu trách nhiệm thông báo cho Người bảo lãnh có sử dụng tập tin cookie profiling?

Chủ sở hữu trang web có gánh nặng. Nếu trang web của bạn sử dụng chỉ Cokie profiling bên thứ ba không cần phải thông báo cho Người bảo lãnh nhưng phải ghi rõ những gì những người cookie của bên thứ ba và để chỉ ramực alle thông tin trong merito.

14) Khi luật này có hiệu lực?

Người bảo lãnh đã được đưa ra một năm để trở thành phù hợp và thời hạn là 2 Tháng sáu 2015.

COOKIES SỬ DỤNG TRONG TRANG WEB NÀY

Tập tin di log: Giống như nhiều trang web khác cũng sử dụng tập tin di log hồ sơ mà Lịch sử hoạt động như họ đang thực hiện. Các thông tin chứa bên trong tập tin đăng nhậpChúng bao gồm các địa chỉ IP, loại của Trình duyệt, Cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dữ liệu, Hiện nay, đầu vào và đầu ra trangNhấp chuột. Tất cả điều này cho phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web, và thu thập thông tin cá nhân, Địa chỉ IP và các thông tin khác. Những dữ liệu này không liên quan trong bất kỳ cách nào để nhận dạng người dùng và cookie là kỹ thuật.

COOKIE THỨ BA SITE NÀY

Cookie: www.aviaspotter.it usa i cookie để lưu trữ thông tin trên sở thích của khách truy cập và các trang bạn truy cập và mỗi tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên các loại trình duyệt và các thông tin khác tùy thuộc vào lưu ý rằng trình duyệt sẽ gửi.
1) Cookie di Facebook: Trang web này có một số Plugin di Facebook mà có thể theo dõi hành vi của độc giả. Để biết thêm thông tin xem trang cho
Chính sách bảo mật Facebook.3) Twitter: Mạng xã hội này sẽ có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn để cho phép chuyển hướng kinh nghiệm với các tính năng và dịch vụ
Privacy Policy Twitter Cookie 4) Google thông qua các kịch bản plusone.js Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân theo những dòng hướng dẫn
Privacy Policy Cookie Google 5) Pinterest xử lý dữ liệu cá nhân theo những hướng dẫn này cho thời điểm này chỉ bằng tiếng Anh
Privacy Policy Pinterest Cookie

6) Linkedin Nó là một mạng xã hội xử lý dữ liệu cá nhân theo những hướng dẫn này
Linkedin Chính sách Cookie

7) Blogger e Google Friend Connect sử dụng cookie để thống kê theo các hướng dẫn này
Blogger e Policy bè Kết nối Cookie

8) Instagram Nó là một công ty có sử dụng cookie profiling bên mình và thứ ba với chính sách này
Thông tin về Cookie Instagram.

Trang web www.aviaspotter.it và quản trị của nó Họ đã không kiểm soát các tập tin cookie được sử dụng bởi các bên thứ ba sau đó để khám phá những chủ đề vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các bên thứ ba cũng như tùy chọn để vô hiệu hóa các bộ sưu tập của thông tin này. Các quản trị viên của trang web này không thể kiểm soát các hoạt động của các nhà quảng cáo vào blog này. Bạn vẫn có thể vô hiệu hóa cookie trực tiếp từ trình duyệt của bạn. Trang web www.ideepercomputeredinternet.com Nó không sử dụng các tập tin cookie của họ profiling nhưng queli đặc trưng được chỉ kiểm soát bởi các bên thứ ba như Google, Facebook Twitter o. Những quy định của bảo mật không chỉ là tiếng Ý nhưng rất phổ biến với hầu hết các nước châu Âu. Bạn có thể biết các quy tắc của từng thẩm quyền tại trang web này: Lựa chọn trực tuyến của bạn trong ngôn ngữ của họ.

SỬ DỤNG GOOGLE ANALYTICS TRÊN TRANG WEB NÀY

Như tôi đa noi phân tích Cookie Chúng được coi là Kỹ thuật, nếu chỉ sử dụng cho mục đích tối ưu hóa và nếu Người sử dụng IP được giữ kín. Chúng tôi thông báo cho người dùng rằng trang web này sử dụng các dịch vụ miễn phí Google Analytics. Nhớ lại rằng các dữ liệu chỉ được sử dụng cho các Dữ liệu của các trang truy cập nhiều nhất, số người truy cập, dữ liệu tổng hợp của lần để hệ điều hành, mỗi trình duyệt, vv. Các IP Google Analytics đã được ẩn danh. Những thông số được lưu trữ trong máy chủ di Google mà điều chỉnh nó theo những Privacy hướng dẫn.

Một người sử dụng có thể tắt Google Analytics trong khi duyệt web bằng cách sử dụngExtra-thành phần hiện có cho Chrome, Firefox, Trình Duyệt Web Ie, Opera e Safari.

Nó cũng có thể

 

 

Chưa xác định NAVIGATION

Một điều hướng mà không có việc sử dụng các tập tin cookie kỹ thuật và hồ sơ Có thể thông qua những gì được gọi là Giấu kín và rằng nó là khả thi với tất cả các trình duyệt chính.

  1. Thông tin thêm về khóa cookie trên Firefox, bằng tiếng Anh.
  2. Thông tin thêm về khóa cookie trên Cơ rôm, bằng tiếng Anh
  3. Thông tin thêm về khóa cookie trên Trình Duyệt Web Ie, bằng tiếng Anh
  4. Thông tin thêm về khóa cookie trên Safari , bằng tiếng Anh
  5. Thông tin thêm về khóa cookie trên Nhạc kịch, bằng tiếng Anh.