Dostawa Eurofightera, przeznaczone dla 51. Skrzydła Istrany, rappresenta un traguardo raggiunto grazie alla stretta collaborazione e sinergia tra l’industria nazionale e la Forza Armata

Decollato dallo stabilimento di Caselle (TO), l’ultimoEurofighter Typhoon prodotto da Leonardo è stato consegnato, nel corso di una cerimonia venerdì 23 Październik, all’Aeronautica Militare. Il velivolo sarà uno deicaccia intercettori quotidianamente impegnati nella protezione dei cieli del nostro Paese. Presenti all’evento il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Zespół Air Force generalny Alberto Rosso, i dyrektor generalnyLeonardo, Alessandro Profumo.

Dostawa tego ostatniego samolotu, który uzupełnia flotę Eurofighters stanowiącą główne narzędzie przegubowego i złożonego narodowego i natowskiego systemu obrony powietrznej, stanowi kamień milowy dla programu“. To słowa szefa sztabu sił powietrznych, lotnictwo ogólne Alberto Rosso, na uboczu ceremonii przekazania samolotu, przeznaczony51° Stado Istrana. “Samolot, który okazał się niezawodną maszyną, elastyczny i wszechstronny, przygotowuje się do stawienia czoła nowym wyzwaniom technologicznym, aby nadal jak najlepiej gwarantować bezpieczeństwo włoskiego nieba i obronę interesów narodowych, dzięki szerokiemu zakresowi możliwości operacyjnych komplementarnych do możliwościobrona powietrzna, dall’Rozpoznawanie nadzoru wywiadowczego(ISR) aż do’atak naziemny(rola huśtawka). Le capacità che questo assetto è in grado oggi di esprimere sono il frutto della stretta e proficua collaborazione tra lindustria aeronautica nazionalee l’Aeronautica Militare; una sinergia che, oltre a sostenere e potenziare con sempre maggiore vigore ilsistema Paese”, contribuisce in modo determinante ad assolvere la nostra missione, lasicurezza dei cittadini.”

Il percorso di collaborazione che celebriamo oggi, rappresentato da un aereo dalle capacità straordinarie, è frutto di una visione strategica sovranazionale di lungo periodo, politica e industriale, che ha consentito all’Europa di disporre di un proprio asset per la sicurezza e di beneficiare di un programma che ha saputo essere un acceleratore tecnologico e un motore di sviluppo unico nella storia del nostro continente“, ha dichiarato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “L’Eurofighter Typhoon sarà elemento cardine nel percorso di innovazione volto a salvaguardare la piena sovranità tecnologica europea nei prossimi anni“.

L’Euro Fighter nasce come una piattaforma aperta, con un programma di aggiornamento e miglioramento tecnologico ben definito, che ne garantisce la competitività durante tutto il ciclo di vita. Tecnologie costantemente in evoluzione, sia a bordo del velivolo sia nell’ambito del supporto logistico, ne aumentano l’efficacia operativa, umiejętności przetrwania i ekonomia zarządzania. ProgramEuro Fighter tworzy rdzeńtechnologia lotnicza i europejskiej obronności i jako taka zapewnia zaangażowanym branżomprymat technologiczny co zagwarantuje konkurencyjność w wielu przyszłych programach nowej generacji.

Leonardo ze swoimi działaniami, zdaje sobie sprawę 36% wartości całego programu, odgrywający kluczową rolę w komponencie lotniczym i elektronice pokładowej, che vede l’azienda responsabile di due sensori primari (radar e IRST) e di parti fondamentali dell’avionica. Leonardo è protagonista anche dell’evoluzione dellEuro Fighter, grazie al nuovo radar a scansione elettronica AESA (Aktywny Elektronicznie Zeskanowane Array) che incrementaperformance e competitività del velivolo nell’ottica di garantire un mercato internazionale significativo per il prossimo decennio. Nello stabilimento di Caselle sono attualmente in produzione gliEuro Fighter destinati alla Forza Aerea del Kuwait, pierwszy dostarczony w tej wysoce zaawansowanej konfiguracji

Program Eurofighter jest zarządzany przezkonsorcjum Eurofighter GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy) udział Leonardo, BAE Systems i Airbus Defence & Przestrzeń dla Niemiec i Hiszpanii. Od strony rządowej, zarządza nim agencja NATOEuro Fighter & Tornado Agencja Zarządzająca (NETMA), utworzony w celu zaspokojenia potrzeb sił powietrznych czterech uczestniczących krajów: Włochy, UK, Niemcy i Hiszpania.

Oprócz czterech krajówpartner, którzy już zamówili 472Tajfun, i clienti internazionali includono oggi Arabia Saudita (72 velivoli), Austria (15), Oman (12), Kuwait (28) e Qatar (24), per un totale di 623 aerei ordinati.

In termini occupazionali il programma Eurofighter coinvolge in Europa più di 100 mila persone di cui oltre 20 mila in Italia (fra occupazione diretta, indiretta e indotta), con una distribuzione sul territorio che può stimarsi pari al 50% nel Nord e al 50% nel Centro/Sud.

DlaTajfun lavorano nella produzione oltre 400 fornitori, di cui 200 we Włoszech.

źródło:
tekst: Wojska lotnicze – Ufficio pubblica informazione – Roma
Fotografie: Wojska lotnicze

YouTube
Instagram