4 Tháng Chín 2015 – Tìm kiếm AB

Nó được tổ chức hôm nay Spotter ngày cho lễ kỷ niệm lần thứ 55 của PAN

Hàng chục công khai hình ảnh ngẫu nhiên từ tất cả những người thực hiện. Un grande Air Show!!!!!!!

YouTube
Instagram