27 Σεπτέμβριος 2020 – Berna

Si è svolto oggi il referendum per l’acquisto dei nuovi caccia svizzeri con il programma AIR2030 (βλέπω ο οποίος).

Ha vinto, με τη 50,1% delle preferenze, il SI’. La differenza di voti è veramente minima: περίπου 8700 προτιμήσεις!
8 cantoni (praticamente tutto la svizzera francese più il Ticino), hanno detto NO.

Si attende quindi per il 2021 la scelta del finalista: l’aereo da caccia che equipaggerà le Forze Aeree Svizzere dal 2025 in poi.
Για την ιστορία (e per quello che può importare) io preferirei l’F 35 ma credo che, τελικά, si sceglierà L’F/A 18E Super Hornet. Vedremo….. 

YouTube
Instagram