Nhãn: American Airlines

2016 – Malpensa Spotter

Milan Malpensa – 17 Tháng một 2016 Trong một vài ngày tôi sẽ được ở Payerne tài liệu các chuyến bay đến bao phủ WEF. Đôn đốc kiểm tra các thiết bị máy ảnh trong điều kiện thực tế. Oggi è una