2015 – Malpensa đốm từ Tháp

13 Tháng Sáu 2015 – Milan Malpensa Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cuối cùng (nhờ Roby, nhờ Mirko !!!) Tôi quản lý để làm cho một spotterata từ một vị trí thực sự tuyệt vời: sân thượng của tháp điều khiển của Malpensa. Các tháp kiểm soát tăng lên đến 80 cao mét và nằm ở phía đông của sân bay, ngay bên cạnh các thiết bị đầu cuối 1, fra