2017 – Battle of Britain Air Show

2424 Tháng Chín 2017 – Duxford L’antefatto: Đó là khoảng giữa tháng Bảy khi tôi đã đưa ra một ý tưởng điên rồ. Tại sao không trở lại cho đến ngày Duxford, như trong 2014 (xem các dịch vụ ở đây)? Nó, vì chúng ta, tại sao không làm điều đó cho một dịp đặc biệt, gõ một trong những triển lãm hàng không lớn diễn ra thường xuyên trên trang sân bay cho bảo tàng? …

2014 – Duxford (GB) – Tham quan Bảo tàng chiến tranh all'Imperial

2 Tháng Tư 2014 – Duxford (Cambridgeshire – GB) Và ở đây tôi vẫn ở đây. 4 Thời gian ở Anh….và 4 lần trong Duxford: có một lý do !!!! Nhưng lần này là đặc biệt. Chúng tôi muốn làm một thử nghiệm: chuyến đi vòng trong một ngày chỉ để xem một bảo tàng. Kiểm tra này là một thành công hoàn toàn, ngay cả với những bất ngờ. Chương trình. Partenza da Bergamo Orio al Serio