2019 – giá trị Tricolore 2019

23 Tháng Sáu 2019 – Punta Marina (Ravenna) Nó được thực hiện, trên Punta Marina (RA) Air Show vào mùa hè chính Ý 2019. Tất cả các máy bay rất thú vị đó đã hành quân dọc theo bờ biển. Từ các đội nhào lộn dân sự (Đội Yakitalia e We-Fly đội), các biện pháp can thiệp của solo nhào lộn (CAP 231 một. Pesenato), bằng máy bay trong chuyến bay …

2019 – Joint Stars 2019

Căn cứ không Decimomannu – 30 Có thể 2019 Nó diễn ra, từ 13 đến 31 Có thể, sử dụng các lĩnh vực thực hiện Sardinia, việc thực hiện năm sống Ý lớn nhất, Phần Sao la 2019. Già nei giorni precedenti l’esercitazione, l’aeroporto è stato al centro di un forte traffico. Ha fatto la sua comparsa anche il King Air 350ER, la rarissima e

2018 – Nhóm Anniversary “hai mươi” Không quân Ý

11 Có thể 2018, Istrana Air Force Base Lo scorso anno i festeggiamenti sono stati fatti a Grosseto, nơi IX, X, XII, Mười ba và XVIII AOS Nhóm đã tổ chức lễ kỷ tuổi. Năm nay nó được trong Istrana nơi Groups “hai mươi” (XX, XXI, XXII e XXIII) cắt cùng một mục tiêu. L’evento è stato caratterizzato da un raduno comune