2019 – giá trị Tricolore 2019

23 Tháng Sáu 2019 – Punta Marina (Ravenna) Nó được thực hiện, trên Punta Marina (RA) Air Show vào mùa hè chính Ý 2019. Tất cả các máy bay rất thú vị đó đã hành quân dọc theo bờ biển. Từ các đội nhào lộn dân sự (Đội Yakitalia e We-Fly đội), các biện pháp can thiệp của solo nhào lộn (CAP 231 một. Pesenato), bằng máy bay trong chuyến bay …

2015 – Ý Blade 2015 Viterbo

Năm nay đã được tổ chức, trên sân bay “Thợ khoá” Viterbo, tập thể dục lớn nhất ở châu Âu cho máy bay trực thăng quân sự. “Blade Ý 2015″ Ông tham gia, từ 22 Tháng sáu 5 Tháng Bảy, Quân đội 7 quốc gia, ngoài trường về 30 máy bay trực thăng của mỗi giới và kích thước, đã dẫn đến sự đa giác ở miền trung Italy gần 1000 fra uomini e donne delle