2024 – Addio '2-12

Frar 22, 2024

HH-212: il-Forza tal-Ajru tagħti addiu lill-ħelikopter emblematiku wara aktar 40 snin ta’ attività operattiva

Grazzanise - 22 Frar 2024

Iċ-ċerimonja tat-tneħħija gradwali saret fl-ajruport militari ta’ Grazzanise (CE), kwartieri ġenerali tad-9 Wing “Francesco Baracca”

Din saret illum, Il-Ħamis 22 Frar, fl-ajruport militari ta’ Grazzanise (CE), kwartieri ġenerali tad-9 Wing “Francesco Baracca”, iċ-ċerimonja ta’ “tneħħija gradwali” tal-ħelikopter HH-212A, li wara aktar 40 snin ta’ attività f’bosta missjonijiet barra l-fruntieri nazzjonali u fil-qasam nazzjonali, itemm il-ħajja operattiva tiegħu fl-Air Force. Daħlet fis-servizz fil-bidu tas-snin tmenin, il-ħelikopter emblematiku temm il-ħajja operattiva tiegħu llum wara li ttajjar għal fuq 180 elf siegħa u li kkontribwixxa għas-salvataġġ ta’ mijiet ta’ nies fil-periklu ta’ ħajjithom. Iċ-ċerimonja kienet ippreseduta miċ-Chief of Staff tal-Air Force, Ġenerali tal-Forza tal-Ajru Luca Goretti, u rat is-sehem tal-Kmandant tal-Iskwadra tal-Ajru Ġenerali ta’ S.A. Alberto Biavati, tal-Kmandant tal-1 Brigata tal-Ajru tal-Operazzjonijiet Speċjali, Brigadier Ġenerali Riccardo Rinaldi, tal-Kmandant tad-9 Wing, Kurunell Salvatore Florio, u awtoritajiet ċivili, militari u reliġjużi lokali, minbarra l-istaff tal-Wing u l-ekwipaġġi tat-titjira u l-persunal speċjalizzat li operat fuq dan il-ħelikopter militari emblematiku matul is-snin. Matul dawn l-erba’ deċennji, il-ħelikopter kien il-protagonist, flimkien mal-ekwipaġġi tal-Air Force, f'bosta missjonijiet operazzjonali lil hinn mill-fruntieri nazzjonali (Afganistan) u nazzjonalment, parteċipazzjoni f'missjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ f'avvenimenti partikolari li affettwaw il-popolazzjoni ċivili, bħall-għargħar fil-Piemonte, dik ta’ Sarno u dik ta’ Friuli jew anke wara t-terremot li laqat il-gżira ta’ Iskja. Il-Kmandant tad-9 Wing, Kurunell Salvatore Florio, fid-diskors tieg[u fakkar fis-snin ta’ [ajja operattiva tal- 212: “[…] snin li fihom l-istruttura tal-AM ggarantit affidabilità eċċellenti u ppermettiet lill-ekwipaġġi li ġew wara xulxin fid-diversi ġenerazzjonijiet biex joperaw fil-pront fiċ-ċirkostanzi kollha, effettività u sigurtà massima.” Waqt id-diskors tiegħu ried “jiddedika ħsieb lill-kollegi u ħbieb li, fil-paċi u fil-gwerra, huma sagrifikaw l-eżistenza tagħhom fl-eżerċizzju tal-professjoni tagħna, fis-servizz, b'konformità mal-ġurament meħud". “Ir-riżultati miksuba nkisbu għax kienu bbażati fuq pedamenti sodi u metikolużità, fl-unison, tal-ġesti ta’ kuljum tal-ekwipaġġi tagħha.” Imbag[ad temm il-Kul. Florio. “Din hija forsi l-isbaħ xewqat li nistgħu nagħtu lil dawk li se jkomplu, bla xkiel, dan ix-xogħol diffiċli u siekta. Biss billi dejjem inżommu f’moħħna dak li sar biex tasal hawn, imma dejjem nibqgħu ffukati fuq l-għanijiet li jmiss, nistgħu nilħqu miri futuri u negħlbu l-isfidi li l-Forza Armata tagħna se titlobna niffaċċjaw.” Ġenerali Goretti, waqt id-diskors tiegħu, ried jenfasizza l-importanza ta’ dan l-avveniment partikolari: “Illum insellmu bi kburija magna li għamlet l-istorja tal-Air Force, iżda fuq kollox l-istaff li għamel dan il-ħelikopter eċċezzjonali.” B’referenza mbagħad għall-ekwipaġġi u l-persunal kollha li ħadmu fuq dan l-ajruplan huwa enfasizza: “Meta jkun hemm għargħar, emerġenza, meta xi ħadd jeħtieġ li jiġi rkuprat, anke fi temp ħażin, int dejjem hemm bla kundizzjoni, anke tpoġġi ħajtek f’riskju, għax int se ssalva l-ħajja ta’ ħaddieħor”. “U dan nagħmluh,” kompla, “bħala l-Forzi Armati għax aħna konvinti li, meta jkollna bżonn insalvaw lil wieħed mill-kollegi tagħna jew ċittadini sħabna, inħossuha mill-qrib bħala dmir tagħna u mhux għax obbligati bil-liġi”. Il-Kap tal-SMA mbagħad ikkonkluda billi qal: “Il-magni jinbidlu, in-nies jinbidlu, imma l-ispirtu jibqa’: dak l-ispirtu rebbie[ li jiddistingwi lill-Forza tal-Ajru u kien muri matul i/-/entinarju. Passjoni, forza, logħob tat-tim. Kun kburi biha.” L-HH-212A huwa ħelikopter medju b'rotor b'żewġ xfafar li jaħdem b'żewġ turbini Pratt. & Whitney PT6T da 1.342 Kw. Bażikament huwa derivat mill-mudell 205 li minnha hija differenti minħabba l-fuselage tawwali tagħha. L-Air Force xtrat l-ewwel tliet eżempji fi 1979 għall-poligonu Decimomannu (Cagliari), fejn tpoġġew fis-670 Squadron tad-Dipartiment tal-Istandardizzazzjoni u l-Esperimentazzjoni tal-Isparar bl-Ajru. Fil- 1984 kienu ordnati 32 kampjuni, maħsuba għas-sezzjonijiet ġodda ta’ salvataġġ tas-603rd connections squadrons (Villafranca), 604ª (Grosseto), 609ª (Grazzanise), 632ª (Toasts), 651ª (Istrana), 653ª (Linate), 660ª (Amendola). Wara l-programm ICO (Implimentazzjoni ta' Kapaċità Operattiva), fil 2006, l-unità operat fl-Afganistan mal-21 Grupp "Tiger" tad-9 Wing b'kompiti ta' tkixxif, trasport ta' persunal, trasport mediku, evakwazzjoni medika ta' emerġenza u kontroll tat-territorju, skor fit-territorju Afgan lil hinn 2.000 sigħat tat-titjira aktar 1.800 missjonijiet. Iċ-ċerimonja ta '"Phase-out" tal-ħelikopter storiku HH-212A, kif ukoll li għandu konnotazzjoni kommemorattiva, tirrappreżenta wkoll trasferiment simboliku bejn l-HH-212A u l-HH-101A il-ġdid, li se jkomplu jipprovdu appoġġ għal operazzjonijiet speċjali. Magni ġodda b'teknoloġiji ġodda għal Air Force dejjem lesta biex topera f'xenarji operazzjonali moderni biex tiddefendi l-pajjiż, tal-interessi nazzjonali u għall-ħarsien tal-komunità.

sorsi:
test: Forza tal-ajru
ritratt: Air Force u AviaSpotter.it