Là một phần của các sự kiện dành riêng cho Kỷ niệm 100 năm của Lực lượng Không quân, bao gồm "Cuộc đua trăm năm" sẽ diễn ra trên toàn lãnh thổ quốc gia tại các cơ quan của Lực lượng Không quân., bắt đầu từ giờ 09:00 các 17 tháng 9 tới.
Tôi là 32 các địa điểm liên quan, theo sơ đồ sau:

 

Có hai loại bài kiểm tra:
- Đang chạy 10 km;
– Đi bộ thể thao.
 
Ai có thể tham gia:
– Quân nhân và dân sự thuộc A.M.;
– Quân nhân và dân sự thuộc các lực lượng vũ trang khác;
– Các thành viên FIDAL có uy tín tốt với tư cách thành viên của họ 2023;
– Tesserati a Enti di Promozione Sportiva ed altre Federazioni riconosciute dal CONI con tessera in corso di validità e che la stessa sia stata rilasciata in base alle norme di legge sulla tutela sanitaria per le attività sportive agonistiche e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL;
– I possessori di RUNCARD, i quali dovranno presentare il certificato originale al ritiro del pettorale.
 
📢 Scopri dove e come partecipare.
Di seguito le località, il tipo di evento e l’indirizzo mail per poter richiedere informazioni:
✈️ 2° Stormo – Rivolto (Đại học Đà Nẵng)
🏁 camminata sportiva
📧 per informazioni: aerostormo2@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 3° Stormo – Villafranca di Verona (VR)
🏁 camminata sportiva
📧 per informazioni: aerostormo3@aeronautica.difesa.it
 
 
 
 
✈️ 4° Stormo – Grosseto
🏁 10 km- camminata sportiva
📧 per informazioni: aerostormo4@aeronautica.difesa.it
 
 
 
 
✈️ 6° Stormo – Ghedi (BS)
🏁 10 km- camminata sportiva
📧 để biết thông tin aerostormo6@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 9° Stormo – Grazzanise (CN)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerostormo9@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 31° Stormo – Ciampino (RM)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerostormo31@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 32° Stormo – Amendola (FG)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerostormo32@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 36° Stormo – Gioia del Colle (ba)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerostormo36@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 37° Stormo – Trapani
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerostormo37@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 51° Stormo – Istrana (TV)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerostormo51@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 60° Stormo – Guidonia (RM)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerostormo60@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 61° Stormo – Galatina (CÁC)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerostormo61@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 70° Stormo – Latina
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerobrigata4@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 72° Stormo – Frosinone
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerostormo72@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 4ª Lữ đoàn hệ thống và viễn thông hỗ trợ phòng không và bay - Borgo Piave (LT)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerobrigata4@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Bộ chỉ huy sân bay Aviano (PN)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aeropaviano@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Bộ chỉ huy sân bay Cameri (KHÔNG)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aeropcameri@aeronautica.difesa.it (chương trình và liên kết đặt phòng này liên kết) 
 
✈️ Bộ Tư lệnh Sân bay Sigonella (SR)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aeropsigonella@aeronautica.difesa.it
 
 
 
 
✈️ Bộ chỉ huy tác chiến hàng không vũ trụ – Ferrara
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerosquadra.coa@aeronautica.difesa.it hoặc tại liên kết coaeventi.blogspot.com
 
 
 
 
 
✈️ Chỉ huy Sân bay/Trung tâm Lịch sử và Thể thao – Vigna di Valle (RM)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin centroaerosport@aeronautica.difesa.it hoặcwww.traildeiduelaghi.it
 
✈️ 121ª Phi đội Radar từ xa – Poggio Ballone (GR)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aerosquadriglia121@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Bộ chỉ huy sân bay – Capodichino (CÁI ĐÓ)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin, hãy tham khảo Accademia Aeronautica aeroaccademia@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Học viện Không quân – Pozzuoli (CÁI ĐÓ)
🏁 10 km
📧 để biết thông tin aeroaccademia@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Trường Thống chế Không quân – Viterbo
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aeromarescialli@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Trường Chuyên gia Không quân Quân sự - Caserta
🏁 camminata sportiva
📧 để biết thông tin aerospecialisti@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Trường Tình nguyện Không quân – Taranto
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerovoluntari@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Trung Tâm Đào Tạo Tiếng Anh Hàng Không – Loreto (MỘT)
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aerocenforaven@aeronautica.difesa.it
 
✈️ Viện Khoa học Quân sự Hàng không – Florence
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧 để biết thông tin aeroscuoladouhet@aeronautica.difesa.it
 
✈️ 1ª Vùng Không Khí – Milan
🏁 10 Km – đi bộ thể dục
📧