Operatori de zbor militari și civili pe teritoriul pontin, împreună pentru prevenirea și cultura siguranței zborului

Aeroportul Latina, 23 Noiembrie 2023

Joi dimineata 23 Noiembrie pe aeroportul militar „Enrico Comani” din Latina, a avut loc o zi dedicată Siguranței Zborului, care a văzut participarea, nu numai a personalului Forţelor Aeriene, dar și ai reprezentanților Avio Superfici și Aeroclub care insistă asupra teritoriului pontin. Scopul întâlnirii, care se repetă anual sub denumirea de „Ziua pentru evitarea coliziunilor în aer“, plan MACA, este de a încuraja partajarea procedurilor de zbor locale între toți utilizatorii care afectează spațiul aerian al CTR Latina, toate menite să minimizeze orice conflicte de trafic. Pe parcursul 2023, au avut loc mai multe întâlniri la diferitele Avio Superfici și Aerocluburi din apropiere, iar întâlnirea de la aripa 70 se închide, pentru acest an, munca desfasurata de personalul Institutiei privind Siguranta Zborului.

Creșterea constantă a volumului traficului aerian, de fapt,, de asemenea, având în vedere răspândirea notabilă a zborului de agrement sau sportiv în domeniul civil (VDS), face din ce în ce mai relevant potențialul de coliziuni în timpul zborului, cu necesitatea în consecință de a întreprinde orice acțiune posibilă adecvată în scop de prevenire. În lumina acestor factori, ilîntâlnire, după salutul de bun venit din partea comandantului aripii 70, colonelul Piota Giuseppe BELLOMO, a dat spațiu intervențiilor personalului calificat al Aripii de Siguranță a Zborului (SV) șiManagementul traficului aerian (ATM), menită să evidențieze particularitățile spațiului aerian pontin și să ofere o analiză a conflictelor de trafic înregistrate la nivel local în ultimii ani.

Aripa a 70-a, cu sediul pe Aeroportul Militar „Enrico Comani” din Latina, este plasat sub comanda Școlilor Forțelor Aeriene și Regiunii a 3-a Aeriene cu sediul în Bari și de peste șaizeci de ani a îndeplinit sarcinile instituționale de selectare și pregătire a viitorilor piloți militari ai Forțelor Aeriene., a celorlalte Forţe Armate şi Corpuri Armate ale Statului şi cadeţi ai altor Naţiuni.

sursă, text și imagini: Magg. Marco MOLLI – Șeful Secției de informare publică a aripii 70