Πολεμική Αεροπορία

Tutte le foto e gli eventi concernenti l’Aeronautica Militare Italiana

2020 – ΤΟ ΑΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 60ης ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΛΟΡΙ ΤΟΥ FRICCE

Ρόμα, 09 Απρίλιος 2020   Η Πολεμική Αεροπορία, ενόψει της έκτακτης ανάγκης λόγω του Covid-19, επικοινωνεί για την προγραμματισμένη εκπομπή αέρα…

YouTube
Instagram