Πνευματική ιδιοκτησία

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων © Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων ©

Όλα τα δικαιώματα στους στίχους, φωτογραφία, γραφική επεξεργασία, περιεχόμενο στον ιστότοπο www.aviaspotter.it προορίζονται για τον ίδιο τον συγγραφέα Fabio Tognolo.

Επιτρέπονται, με προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα, αναπαραγωγή και κυκλοφορία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για αποκλειστική επιστημονική χρήση, εκπαιδευτικό ή ντοκιμαντέρ, με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα δεν τροποποιούνται με κανέναν ουσιαστικό τρόπο, και ιδίως να διατηρεί τις σωστές ενδείξεις των στοιχείων, συγγραφή και αρχική πηγή. Οι σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους είναι ευπρόσδεκτοι και ενημερώστε μας, για τη διευκόλυνση της έγκαιρης επικοινωνίας για τυχόν αλλαγές.


Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων © Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ©

Η ιστοσελίδα www.aviaspotter.it, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, λέξεις και γραφικά, είναι Copyright © από Fabio Tognolo. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται σύμφωνα με τους ιταλικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι μόνες εξαιρέσεις είναι χρήσεις που συνδέονται με επιστημονικά, διδακτικούς ή τεκμηριωτικούς σκοπούς: σε αυτές τις περιπτώσεις, Τα αναπαραγόμενα έγγραφα δεν τροποποιούνται με κανέναν σημαντικό τρόπο και πρέπει να δείχνουν σωστή και πλήρη ένδειξη των δεδομένων, καταγωγή και συγγραφέας. Οι σύνδεσμοι από άλλους ιστότοπους είναι ευπρόσδεκτοι. Ενημερώστε μας για οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση, έτσι ώστε τυχόν παραλλαγές να μπορούν να σας κοινοποιηθούν αμέσως.

 

Νομική σημείωση - Πνευματικά δικαιώματα © Νομική σημείωση – Πνευματικά δικαιώματα ©

Αυτό το μέρος www.aviaspotter.it, συμπεριλαμβανομένων όλων των εικόνων, Τα κείμενα και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα τους Copyright © Fabio Tognolo. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται. Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από τους ιταλικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναπαράγεται αυστηρά, τροποποίηση, μετάδοση, διανομή, δημοσίευση, προβολή ή εμπορευματοποίηση του περιεχομένου σε άλλους δικτυακούς τόπους ή άλλα έντυπα μέσα. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι αυτές που σχετίζονται με επιστημονικούς σκοπούς, διδακτικό ή τεκμηριωτικό, οπότε το υλικό δεν πρέπει να αλλοιωθεί με κανέναν τρόπο και πρέπει να εμφανίζει τις αντίστοιχες πιστώσεις, όπως πληροφορίες για την πηγή προέλευσης και τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα Nico Bastone. Οι σύνδεσμοι προς τη σελίδα μας από άλλους ιστότοπους είναι ευπρόσδεκτοι. Σας ζητάμε να μας ενημερώσετε για αυτούς τους συνδέσμους., με τέτοιο τρόπο ώστε αν υπάρξει τροποποίηση να μπορούμε να επικοινωνήσουμε έγκαιρα μαζί σας..


Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων © Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ©

Όλα τα δικαιώματα κειμένου, φωτογραφίες, γραφικές κατασκευές που αποτελούν μέρος αυτού του ιστότοπου www.aviaspotter.it προορίζονται για τον συγγραφέα του Fabio Tognolo.

Το υλικό δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να κυκλοφορήσει σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή παρά μόνο για επιστημονικούς σκοπούς., εκπαιδευτικό ή ντοκιμαντέρ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς και ότι αναφέρει ιδίως τα ακριβή στοιχεία, συγγραφή και αρχική πηγή. Εκτιμούμε τους συνδέσμους που εμφανίζονται σε άλλους ιστότοπους, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση επικοινωνία πιθανών αλλαγών.