Operaturi tat-titjiriet militari u ċivili fit-territorju Pontin, flimkien għall-prevenzjoni u l-kultura tas-sikurezza tat-titjir

Ajruport Latina, 23 Novembru 2023

Nhar il-Ħamis filgħodu 23 Novembru fl-ajruport militari “Enrico Comani” f’Latina, saret ġurnata ddedikata għas-Sikurezza tat-Titjira, li ra parteċipazzjoni, mhux biss tal-persunal tal-Air Force, imma wkoll ta’ rappre]entanti ta’ Avio Superfici u Aeroclub li jinsistu fuq it-territorju Pontin. Għan tal-laqgħa, li tiġi ripetuta kull sena taħt l-isem ta’ “Jum għall-Evitar ta' Ħabtiet ta' Nofs l-Ajru", pjan MACA, huwa li jinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tal-proċeduri tat-titjir lokali fost l-utenti kollha li jaffettwaw l-ispazju tal-ajru tas-CTR Latina, kollha mmirati biex jimminimizzaw kwalunkwe kunflitt tat-traffiku. Matul 2023, saru diversi laqgħat fid-diversi Avio Superfici u Aeroclubs fil-qrib u tagħlaq il-laqgħa fis-70 Wing., għal din is-sena, ix-xogħol imwettaq mill-persunal tal-Istituzzjoni rigward is-Sikurezza tat-Titjira.

Iż-żieda kostanti fil-volum tat-traffiku tal-ajru, fil-fatt, ukoll b'kunsiderazzjoni tat-tixrid notevoli tat-titjir rikreattiv jew sportiv fil-qasam ċivili (VDS), jagħmel il-potenzjal għal ħabtiet matul it-titjira dejjem aktar rilevanti, bil-ħtieġa konsegwenti li tittieħed kull azzjoni possibbli xierqa għal skopijiet ta’ prevenzjoni. Fid-dawl ta’ dawn il-fatturi, l-laqgħa, wara t-tislima ta’ merħba mill-Kmandant tas-70 Wing, Kurunell Piota Giuseppe BELLOMO, ta spazju għal interventi minn persunal kwalifikat tal-Wing tas-Sikurezza tat-Titjira (SV) uĠestjoni tat-Traffiku tal-Ajru (ATM), immirat li jenfasizza l-partikolaritajiet tal-ispazju tal-ajru Pontin u jipprovdi analiżi tal-kunflitti tat-traffiku rreġistrati lokalment matul l-aħħar ftit snin.

Is-70 Wing, ibbażat fl-Ajruport Militari “Enrico Comani” f’Latina, huwa mqiegħed taħt il-Kmand tal-Iskejjel tal-Forza tal-Ajru u t-3 Reġjun tal-Ajru bbażati f'Bari u għal aktar minn sittin sena wettaq il-kompiti istituzzjonali li jagħżel u jħarreġ bdoti militari futuri tal-Forza tal-Ajru, tal-Forzi Armati l-oħra u Korp Armat tal-Istat u kadetti ta’ Nazzjonijiet oħra.

sors, test u stampi: MAGG. Marco MOLLI – Kap tat-Taqsima Informazzjoni Pubblika tas-70 Wing