Κατηγορία: 2022

70° ΣΤΡΟΜΟ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΑΣ

Στο επίκεντρο της επίσκεψης, η συνάντηση με τους μαθητές της Α' τάξης των τακτικών μαθημάτων της Αεροναυτικής Ακαδημίας και επιθεώρηση στο…