Drets d'autor

Declaració de drets d'autor © Declaració de drets d'autor ©

Tots els drets sobre les lletres, foto, processament gràfic, continguts al lloc web www.aviaspotter.it estan reservades al propi autor Fabio Tognolo.

Estan permesos, amb l'autorització prèvia per escrit de l'autor, reproducció i circulació en format paper o electrònic per a ús científic exclusiu, pedagògica o documental, sempre que els documents no es modifiquin de cap manera material, i en particular mantenir les indicacions correctes de les dades, l'autoria i la font original. Els enllaços d'altres llocs web són benvinguts i si us plau, feu-nos-ho saber, per facilitar la comunicació oportuna de qualsevol canvi.


Avís de drets d'autor © Avís de drets d'autor ©

La pàgina web www.aviaspotter.it, incloent totes les imatges, paraules i gràfics, són Copyright © per Fabio Tognolo. Tots els drets estan reservats segons les lleis de drets d'autor italianes i internacionals.

Les úniques excepcions són els usos relacionats amb el científic, finalitats didàctiques o documentals: en aquests casos, Els documents reproduïts no seran alterats de cap manera significativa i hauran de mostrar una indicació correcta i completa de les dades, origen i autor. Els enllaços d'altres llocs web són benvinguts. Si us plau, informeu-nos de qualsevol enllaç d'aquest tipus, perquè qualsevol variació us pugui comunicar ràpidament.

 

Nota Legal - Drets d'autor © Nota Legal – Drets d'autor ©

Aquest lloc www.aviaspotter.it, incloent totes imatges, textos i gràfics són exclusivament propietat intel·lectual del seu autor Copyright © Fabio Tognolo. Tots els Drets Reservats. Tot el contingut d'aquest lloc està protegit per les lleis italianes i internacionals d'autor.

En queda estrictament la reproducció, modificació, transmissió, distribució, publicació, exhibició o comercialització del contingut en altres llocs d'Internet o altres mitjans impresos. Les úniques excepcions són els relacionats amb fins científics, didàctica o documental, en aquest cas el material no haurà de ser alterat de cap manera i haurà de mostrar els crèdits corresponents com ara informació sobre la font dorigen i les dades completes de lautor Nico Bastone. Enllaços a la nostra pàgina des d'altres llocs són benvinguts. Us supliquem se'ns informe d'aquests enllaços, de tal manera que si existís una modificació podrem contactar-ho oportunament.


Avís de drets d'autor © Avís de drets d'autor ©

Tots els drets de text, fotografies, construccions gràfiques que formen part d'aquest lloc www.aviaspotter.it estan reservats al seu autor Fabio Tognolo.

El material no es pot reproduir ni difondre en paper o en format electrònic excepte amb finalitats científiques., pedagògica o documental, sempre que no estigui alterat substancialment i que indiqui especialment les dades exactes, l'autoria i la font original. Agraïm els enllaços que apareixen a altres llocs, si us plau, aviseu-nos, per tal de facilitar la comunicació ràpida de possibles canvis.