Avtorske pravice

Izjava o avtorskih pravicah © Izjava o avtorskih pravicah ©

Vse besedilne pravice, fotografija, grafične obdelave, vsebine na spletni strani www.aviaspotter.it so rezervirane za istega avtorja Fabio Tognolo.

Dovoljeni so, ob pisnem dovoljenju avtorja, reprodukcija in naklada v papirni ali elektronski obliki samo za znanstveno uporabo, didaktični ali dokumentarni, pod pogojem, da dokumenti niso materialno spremenjeni, in zlasti hranite pravilne navedbe podatkov, avtorstvo in izvirni vir. Povezave z drugih spletnih strani so dobrodošle in nas obvestite, olajšati pravočasno sporočanje morebitnih sprememb.


Obvestilo o avtorskih pravicah © Obvestilo o avtorskih pravicah ©

Spletna stran www.aviaspotter.it, vključno z vsemi slikami, besede in grafika, so avtorske pravice © Fabio Tognolo. Vse pravice so pridržane v italijanski in mednarodni zakonodaji o avtorskih pravicah.

Edine izjeme so uporabe, povezane z znanstvenimi, didaktične ali dokumentarne namene: v teh primerih, reproducirani dokumenti se ne smejo bistveno spremeniti in vsebujejo pravilne in popolne navedbe podatkov, izvor in avtor. Povezave z drugih spletnih strani so dobrodošle. Prosimo, da nas obvestite o vsaki taki povezavi, tako da vam lahko kakršne koli različice takoj sporočimo.

 

Pravna opomba - Copyright © Pravna opomba – Copyright ©

Ta spletna stran www.aviaspotter.it, vključno z vsemi slikami, besedila in grafike so izključno intelektualna lastnina njihovega avtorja Copyright © Fabio Tognolo. Vse pravice pridržane. Vsa vsebina na tej spletni strani je zaščitena z italijanskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Njegova reprodukcija je strogo, sprememba, prenos, distribucija, objava, prikaz ali trženje vsebine na drugih spletnih straneh ali drugih tiskanih medijih. Edine izjeme so tiste, ki so povezane z znanstvenimi nameni, didaktični ali dokumentarni, v tem primeru gradiva ne sme biti nikakor spremenjeno in mora vsebovati ustrezne dobropise, na primer podatke o izvoru izvora in popolne podatke avtorja Nico Bastone. Povezave do naše strani z drugih mest so dobrodošle. Prosimo vas, da nas obvestite o teh povezavah, na tak način, da se bomo, če bomo spremenili, lahko pravočasno obrnili na vas.


Obvestilo o avtorskih pravicah © Obvestilo o avtorskih pravicah ©

Vse besedilne pravice, fotografije, grafične konstrukcije, ki so del te strani www.aviaspotter.it so rezervirane za njenega avtorja Fabio Tognolo.

Gradiva ni dovoljeno reproducirati ali razširjati na papirju ali v elektronski obliki, razen v znanstvene namene, poučno ali dokumentarno, pod pogojem, da ni bistveno spremenjen in zlasti navede točne podatke, avtorstvo in izvirni vir. Cenimo povezave na drugih spletnih mestih, prosim, sporoči nam, da bi olajšali hitro sporočanje morebitnih sprememb.