Ауторско право

Обавештење цопиригхт © Обавештење цопиригхт ©

Сва права за текстове, слика, графичка обрада, садржај на сајту ввв.авиаспоттер.ит Они су резервисане истом аутору Фабио Тогноло.

Они су дозвољени, претходног писаног одобрења аутора, репродукција и циркулација у папирном или електронском облику искључиво научне, образовне или документарни, под условом да се документи не мења на било који значајан начин, а посебно одржавање исправне индикације података, очинство и оригинални извор. Везе са другим сајтовима су добродошли и обавестите, да олакша комуникацију благовремено о свим промјенама.


Он © Он ©

Вебсајт ввв.авиаспоттер.ит, укључујући све слике, речи и графика, су Ауторска права © од Фабио Тогноло. Сва права су задржана у италијанским и међународним законима о ауторским правима.

Једини изузеци су користи повезани са научно, дидактичке или документарни сврхе: у овим случајевима, добијени документи неће се мењати на било који значајан начин и треба да покажу тачне и потпуне индикацију података, порекло и аутор. Линкови са других сајтова су добродошли. Молимо Вас да нас обавести о сваком таквом повезаности, тако да се било која варијанта да се без одлагања саопштити вама.

 

Правна напомена - цопиригхт © Правна напомена – цопиригхт ©

Овај сајт ввв.авиаспоттер.ит, укључујући све слике, текст и графика су искључиво интелектуално власништво аутора Цопиригхт © Фабио Тогноло. Сва права задржана. Сав садржај на овом сајту је заштићен италијанских и међународних законима о ауторским правима.

Репродукција је строго, модификација, преношење, дистрибуција, публикација, дисплеј или други садржај маркетинг Интернет странице или други штампани медији. Једини изузеци су оне везане за научне сврхе, дидактички или документарни, у ком случају материјал не би требало мењати на било који начин и да показују издвајања као што су информације о извору и свим детаљима аутора Нико Бастоне. Линкови ка нашем сајту са другим сајтовима су добродошли. Питамо смо обавештени од тих линкова, тако да, ако дође до промена можемо контактирати благовремено.


Обавештење цопиригхт © Обавештење цопиригхт ©

Сви текстови права, фотографије, графички конструкције део овог сајта ввв.авиаспоттер.ит су резервисане аутору Фабио Тогноло.

Материјал не сме бити репродукован или дистрибуиран на папиру или електронским путем на десфинс научника, образовне или документарни, под условом да се не мења значајно и она ће навести тачан података, очинство и оригинални извор. Један цени линкове на другим сајтовима, са молитвом нас љубазно обавести, да олакша брзу комуникацију о свим промјенама.